VIKTORIA GRINFELD
ויקטוריה גרינפלד

Couple, Individual, Family Counseling, CBT, NLP
ייעוץ זוגי, פרטני, משפחתי, ייעוץ טיפולי NLP, CBT

הקשר הזוגי שלך במשבר? מרגישים כאילו כל פסיק קטן הופך למריבה גדולה? לפני שמרימים ידיים ולפני שמפרקים את החבילה, מומלץ לנסות ולתקן את הסדקים. וזה בהחלט אפשרי